Visie

Op CBS Albert Schweitzer zien we het als onze opdracht richting te geven en bij te dragen aan de groei van kinderen naar volwassenheid. Groei van leerlingen op persoonlijk, maatschappelijk, geestelijk en cognitief gebied. Groei tot verantwoordelijke en zelfstandige jonge mensen, die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

 Onze richting wordt bepaald door de Bijbel waaruit wij leven en weten dat  we  mogen Vertrouwen op God, Die elk mensenkind als uniek schepsel heeft geschapen.

Leerkrachten die aan onze school werken, doen dat vanuit hun Christelijke levensovertuiging. De essentie daarvan zal niet alleen uitkomen in de godsdienstlessen, maar evenzeer in onze omgang met ouders en kinderen en elkaar in de wijze waarop we ons werk doen.

 Onderstaande tekst geeft onze belangrijkste waarden aan. Dit willen wij op school voorleven en uitdragen.

  • We gaan uit van het principe, dat ieder kind een uniek schepsel is met een eigen aard en leerstrategie.
  • Wij gaan ervanuit dat kinderen  een vriendelijke, veilige en uitdagende leeromgeving  nodig hebben om tot bloei te kunnen komen.
  • Samenwerkend leren zien wij als een kans voor alle kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. 
  • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar respecteren en  accepteren.
  • Recht doen aan ieder kind betekent dat een kind niet alleen wordt beoordeeld op zijn kenvermogen, maar dat ook het welbevinden van kinderen een belangrijke pijler is in onze school.
  • Wij vinden het belangrijk alle talenten en mogelijkheden van een kind te benutten en tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftenvan het kind om zo te komen tot optimaal (leer)rendement, waarbij persoonlijke groei en bloei van ieder kind ons uitgangspunt is.