Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is gelijk verdeeld over ouders en teamleden. Zij bespreken belangrijke schoolzaken en hebben recht van advies en instemmingsrecht.

Samenstelling:
Namens de ouders hebben zitting:

S. Bronkhorst

L. de Bruijn

Namens het personeel hebben zitting:

A. Stroober

R. van Es-Hartog