Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee

Verkorte naam: Kindwijs

Historie

In 2006 zijn de School met de Bijbel te Sommelsdijk en de Groen van Prinsterer in Middelharnis gefuseerd. In 2009 sloot de School met de Bijbel de Regenboog zich hier bij aan. In 2010 gevolgd door de Prins Johan Friso te Herkingen en de Oranje Nassauschool te Nieuwe Tonge. Deze vijf scholen vormden samen een vereniging. Deze vereniging is in 2013 gefuseerd met de verenigingen van de Prins Mauritsschool te Dirksland, de Eben-Haëzerschool te Goedereede-Havenhoofd en de stichting van Het Kompas te Stellendam. Na deze fusie werd het één stichting.In 2016 is er gefuseerd met de besturen van 'De Bron' uit Oude Tonge, 'Bosseschool' uit Middelharnis, 'Zomerland' uit Stellendam, 'Albert Schweitzer' uit Stad aan 't Haringvliet en ''t Kompas' uit Den Bommel. Onder Kindwijs vallen nu 13 Protestants Christelijke basisscholen.

Uitleg naam Kindwijs

Er zijn vijf aspecten die geleid hebben tot de keuze voor de naam Kindwijs:

  1. Het Bijbelse uitgangspunt dat kinderen de levensweg wordt gewezen (Spreuken 1:5: "Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen; en die verstandig is, zal wijze raad bekomen".
  2. Op de aangesloten scholen staan kinderen centraal, over hen moet het gaan.
  3. Kinderen moeten in hun eigen tempo hun eigenheid en hun eigen wijsheid kunnen ontwikkelen.
  4. Het doel van het onderwijs is om kinderen in alle opzichten wijsheid en kennis op te laten doen: niet alleen cognitief (kennis), maar ook in de omgang met hun medemensen.
  5. Tenslotte gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, waar "KW" in het logo eveneens voor staat.

College van Bestuur

- Dhr. J.S. Nagtegaal

Raad van Toezicht

- Dhr. J.J. de Geus, voorzitter
- Dhr. A. van Biert
- Dhr. J.L. den Dikken
- Dhr. W.G.A. Driesse
- Dhr. P.J. van den Hil
- Dhr. P.C. Klink
- Dhr. B.C. van der Spaan

 

Medewerkers bestuurskantoor:

Fin. manager/Beleidsmedewerker:                            Dhr. W. de Wit

Medewerker Personeelszaken en kwaliteitszorg        Mw. M.H. Koppert

Secr./fin. medewerker:                                               Mw. E.J. van Broekhoven

Secr./fin. medewerker:                                               Mw. A. van Heest

Secr./fin. medewerker:                                               Mw. H. de Jonge

Bezoekadres bestuurskantoor:                                   Pascal 40, 3241 MB Middelharnis

Postadres bestuurskantoor:                                        Kindwijs

                                                                                  Postbus 337

                                                                                  3240 AH Middelharnis

Emailadres:                                                               info@kindwijs.org

Website:                                             www.kindwijs.org

Telefoonnummer:                               0187 - 48 41 5