De adviesraad:

Wat willen we uitstralen als Christelijke school en wat willen we de kinderen meegeven? Deze vraag stellen wij als adviesraad. De adviesraad is ontstaan door de fusie met ‘Kindwijs’ in 2016. Elke school heeft zijn eigen adviesraad. Vanwege de grootte van de scholen zijn de adviesraad van Albert Schweitzer en het Kompas uit den Bommel samengevoegd. De adviesraad heeft als belangrijkste taak het bewaken en bewaren van de Christelijke identiteit van de Albert Schweitzer en het Kompas. We doen dit door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan team/directie, maar ook door mee te denken bij de invulling van diverse zaken en activiteiten die betrekking hebben op de identiteit van de scholen. Denk hierbij aan de invulling van de Christelijke feestdagen als Kerst en Pasen, maar ook bij het aantrekken van nieuwe leerkrachten of de keuze qua lesmaterialen. 

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

 

Afd. Albert Schweitzer:

Mevr.  J.J. van Burg-Buscop voorzitter

Mevr.  W. van Gurp-van Welie algemeen lid

Mevr.  C.T.A Markwat-Leijdens algemeen lid

 

Afd. het Kompas:

Mevr. J. Ras algemeen lid

Dhr.  R. Hokke algemeen lid