Handig voor ouders:

 www.kindopmaandag.nl/over-kind-op-maandag/

Geeft informatie over onze godsdienstmethode die we gebruiken in de groepen 1 t/m 8. 

http://www.ouders.net/ouders/Ouders 

 Geeft informatie aan ouders over allerlei schoolaangelegenheden

www.pestweb.nl

Geeft allerlei waardevolle informatie over pesten voor ouders en kinderen

www.onderwijsinspectie.nl

Geeft informatie over de inspectiebevindingen van scholen

www.ggd-zhe.nl

geeft informatie over allerlei gezondheidsvraagstukken